Dạy học toán 4 Online – Bài: LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ.

Dạy học toán 4 Online – Bài: LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ.

Dạy học toán 4 Online – Bài: LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ.

Mục tiêu của bài học:
1. Củng cố về so sánh 2 phân số có cùng mẫu số. So sánh phân số với 1.
2. Biết thực hành sắp xếp 2 phân số có cùng mẫu số theo thứ tự từ bé đến lớn.
#cogiaoly
#toan4
#Cô_giáo_lý_tiểu_học
#Cô_giáo_lý
#Cogiaolytieuhoc
Website www.shophome1.com
Email: hoanglyteacher@gmail.com hoặc:
Facebook : https://www.facebook.com/hoanglyteach…
@@@ Mọi khiếu nại về bản quyền xin liên hệ về đ/c Email: hoanglyteacher@gmail.com
Bài học tham khảo liên quan:
1/ Bài: QUI ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (tiết 1) https://www.youtube.com/watch?v=6ec4_…
2/ QUI DỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (Tiết 2)
https://www.youtube.com/watch?v=QIWVk…
3/ Bài SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU – https://www.youtube.com/watch?v=NcZ47…
4/ Bài: Luyện Tập về Rút gọn và Qui đồng mẫu số các phân số – https://www.youtube.com/watch?v=UdkjA…
5/ Bài: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU- https://www.youtube.com/watch?v=nU1r0…
6/ BÀI: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN – https://www.youtube.com/watch?v=i345s…
7/BÀI: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ CÙNG MẪU – https://www.youtube.com/watch?v=SQvWr…
8/ PHÉP NHÂN PHÂN SỐ – https://www.youtube.com/watch?v=NU2Fs…
9/ https://www.youtube.com/watch?v=4i8U1…
10. Nhân Phân Số – https://studio.youtube.com/video/NU2F…
11. Phép trừ phân số – https://www.youtube.com/watch?v=FbuoB…
12 Phép công phân số – https://www.youtube.com/watch?v=SQvWr…
13 Phép chia phân số – https://www.youtube.com/watch?v=yAgcA…
14 Phân số bằng nhau- https://www.youtube.com/watch?v=mPhIj…
15- Hình thoi – https://www.youtube.com/watch?v=5YLk-…
v=mS72ZiZbxuI&list=PLQsxr3jDPzxZ0Tn5c7lrUQknONfqkCf7n&index=25

  Học Trực Tuyến Toán Lớp 4 Trang 131 Luyện Tập


https://www.youtube.com/watch?v=QIWVk…
https://www.youtube.com/watch?v=cMdvT…
https://www.youtube.com/watch?v=i345s…
https://www.youtube.com/watch?v=yAgcA…
https://www.youtube.com/watch?v=het1H…
https://www.youtube.com/watch?v=5sJSO…
https://www.youtube.com/watch?v=QIWVk…https://www.youtube.com/watch?v=cMdvTfb9w8k&list=PLQsxr3jDPzxZ0Tn5c7lrUQknONfqkCf7n

https://www.youtube.com/watch?v=QIWVk…
https://www.youtube.com/watch?v=cMdvT…
https://www.youtube.com/watch?v=i345s…
https://www.youtube.com/watch?v=yAgcA…
https://www.youtube.com/watch?v=het1H…
https://www.youtube.com/watch?v=5sJSO…
https://www.youtube.com/watch?v=QIWVk…


Tag liên quan đến Dạy học toán 4 Online – Bài: LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ.

Học toán online,so sánh hai phân số;,sosánhhaiphanso;,Phân số;,phanso;,phan số bằng nhau,phánobangnhau,rutgonphanso,quidongmausocacphanso,Qui đồng mẫu số các phân số,cộng phan só,congphanso,trừ phân số;,truphanso,chia phân số,chiaphanso,nhanphanso,nhân phân số,toán 4,toan4,hoctoanonline4,học toán online lop 4,cô giáo lý,cogiaolys,cô giáo lý tiểu học,cogiaolytieuhoc,luyện tạp thực hành vê phan số

xem thêm: gia sư toán online https://www.giasuonline.edu.vn/gia-su-toan-online

Xem thêm các video khác tại www.giasuonline.edu.vn

Cô_giáo_Lý_Tiểu_học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *