Thousands of courses for $10 728x90
Vật lý - Lớp 9 » Bài 48 : Mắt » Bài 48 : Mắt
1. Về phương diện quang học thì thể thủy tinh giống dụng cụ quang học nào?
 1. Thấu kính hội tụ.
 2. Gương cầu lõm.
 3. Gương cầu lồi.
 4. Thấu kính phân kì.
Có thắc mắc, hỏi
2. Tiêu cự của thể thủy tinh dài nhất là lúc mắt quan sát vật ở đâu?
 1. Khoảng cách giữa cực cận và mắt.
 2. Cực viễn.
 3. Cực cận.
 4. Khoảng cách giữa cực viễn và cực cận.
Có thắc mắc, hỏi
3. Cây phượng của trường cao 10m, một em học sinh đứng cách cây 20m thì ảnh của cây trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu nếu biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt em học sinh là 2cm?
 1. 1cm.
 2. 1,5cm.
 3. 0,5cm.
 4. 2cm.
Có thắc mắc, hỏi
4. Một đặc điểm rất quan trọng về mặt cấu tạo để mắt nhìn rõ vật là gì?
 1. (1) và (3) đúng.
 2. Thể thủy tinh không thể thay đổi (phồng lên hoặc dẹt xuống).(1)
 3. Màng lưới có thể thay đổi được.(3)
 4. Thể thủy tinh có thể thay đổi.(2)
Có thắc mắc, hỏi
5. Về phương diện cấu tạo và cách tạo ảnh, giữa mắt và máy ảnh có những điểm nào giống nhau?

 1. Ảnh hiện trên màng lưới của mắt giống như hiện trên trên phim của máy ảnh.
 2. Màng lưới của mắt giống như phim trong máy ảnh.
 3. Thể thủy tinh của mắt giống như vật kính của máy ảnh.
 4. Cả ba phương án đều dúng.
Có thắc mắc, hỏi
6. Điểm xa nhất mà mắt nhìn rõ gọi là điểm gì?
 1. (1) và (2) đúng.
 2. (1) và (2) sai.
 3. Cực viễn.(1)
 4. Cực cận.(2)
Có thắc mắc, hỏi
7. Khi nhìn một vật ở xa mà mắt không điều tiết vẫn thấy được thì ảnh của vật ở đâu của mắt?
 1. Trên thể thủy tinh.
 2. Sau màng lưới.
 3. Trên màng lưới.
 4. Trước màng lưới.
Có thắc mắc, hỏi
8. Muốn nhìn rõ vật thì vật phải ở phạm vi nào của mắt?
 1. Từ cực cận đến mắt.(1)
 2. Cả ba phương án đều đúng.
 3. Từ cực viễn đến cực cận của mắt.(3)
 4. Từ cực viễn đến mắt.(2)
Có thắc mắc, hỏi
9. Sự điều tiết của mắt có tác dụng gì?
 1. Làm tăng khoảng cách đến vật.(2)
 2. Làm ảnh của vật hiện lên trên màng lưới.(3)
 3. Cả ba phương án đều đúng.
 4. Làm tăng độ lớn của vật.(1)
Có thắc mắc, hỏi
10. Về phương diện tạo ảnh, giữa mắt và máy ảnh có những tính chất nào giống nhau?
 1. Tạo ảnh thật, nhỏ hơn vật.
 2. Tạo ảnh ảo, bằng vật.
 3. Tạo ảnh thật, bằng vật.
 4. Tạo ảnh thật, lớn hơn vật.
Có thắc mắc, hỏi
90% off $199 728x90

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!