Vật lý - Lớp 9 » Bài 30 : Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái » Bài 30 : Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
1. Cho các trường hợp có lực điện từ tác dụng sau đây :
Các trường hợp có lực điện từ thẳng đứng hướng lên trên hình vẽ gồm :

 1. a ) + b ).
 2. a ).
 3. Không có.
 4. c ) + d ).
Có thắc mắc, hỏi
2. Quan sát hình vẽ
Hãy cho biết chiều dòng điện và chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn day dẫn CD đúng với hình nào trong các hình a, b, c hay d.

 1. Hình a.
 2. Hình b.
 3. Hình d.
 4. Hình c.
Có thắc mắc, hỏi
3. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : A, B, C hay D.
(I) : Khi đặt một lõi sắt non trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua, lõi sắt sẽ bị nhiễm từ và trở thành một nam châm.
Vì (II) : Mỗi nam châm đều có hai cực : Cực Bắc và cực Nam.
 1. (I) đúng, (II) đúng. Hai mệnh đề không liên quan với nhau.
 2. (I) sai, (II) đúng.
 3. (I) đúng, (II) đúng. Hai mệnh đề có liên quan với nhau.
 4. (I) đúng, (II) sai.
Có thắc mắc, hỏi
4. Quan sát thí nghiệm như hình vẽ, MN là thanh sắt, khi K đóng thanh sắt sẽ chuyển động như thế nào ? 1. Bị hút về phía đầu B.
 2. Vuông góc với phương AB.
 3. Đứng yên so với đầu B.
 4. Bị đẩy ra xa đầu B.
Có thắc mắc, hỏi
5. Mặt cắt thẳng đứng của một đèn hình trong máy thu hình được vẽ như trong hình vẽ. Tia AA' tượng trưng cho chùm êlectrôn đến đập vào màn huỳnh quang M, các ống dây L1, L2 dùng để lái chùm tia êlectrôn theo phương nằm ngang. Chùm tia êlectrôn chuyển động từ A đến A' thì lực điện từ tác dụng lên các êlectrôn có chiều như thế nào ?

 1. Từ trên xuống dưới trong mặt phẳng tờ giấy.
 2. Từ dưới lên trên trong mặt phẳng tờ giấy.
 3. Thẳng góc với mặt phẳng tờ giấy và từ sau ra trước.
 4. Thẳng góc với mặt phẳng tờ giấy và từ trước ra sau.
Có thắc mắc, hỏi
6. Cho các trường hợp có lực điện từ tác dụng sau đây :
Các trường hợp có lực điện từ thẳng đứng hướng xuống trên hình vẽ gồm :

 1. c ) + d ).
 2. Không có.
 3. a ).
 4. a ) + b ).
Có thắc mắc, hỏi
7. Cho các trường hợp tác dụng của lực điện từ lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua như hình vẽ sau.
Các trường hợp có dòng điện chạy xuyên vào mặt phẳng tờ giấy gồm :

 1. a ) + b ) + c ).
 2. a ).
 3. a ) + b ).
 4. Không có.
Có thắc mắc, hỏi
8. Hình vẽ sau mô tả khung dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường, trong đó khung dây vừa quay đến vị trí mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Ý kiến nào dưới đây là đúng ?


 1. Khung dây tiếp tục quay do tác dụng của lực điện từ lên khung.
 2. Khung dây không chịu tác dụng của lực điện từ.
 3. Khung dây chịu tác dụng của lực điện từ nhưng nó không quay.
 4. Khung dây chịu tác dụng của lực điện từ nhưng không dừng lại ngay do quán tính.
Có thắc mắc, hỏi
9. Chọn hình vẽ mô tả :
Hình vẽ nào (a, b, c hay d) môt tả cạnh AB.


 1. Hình b.
 2. Hình c.
 3. Hình d.
 4. Hình a.
Có thắc mắc, hỏi
10. Quan sát thí nghiệm như hình vẽ, hãy cho biết cực Nam của kim nam châm sẽ như thế nào khi đóng khóa K ?

 1. Bị hút về phía đầu B.
 2. Đứng yên so với đầu B.
 3. Vuông góc với phương AB.
 4. Bị đẩy ra xa đầu B.
Có thắc mắc, hỏi

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!