Đại số - Lớp 9 » Bài 6 : Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) » Bài 6 : Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)
1. Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong bốn ngày thì xong việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong chín ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong một ngày nữa thì xong việc. Vậy người thứ hai làm một mình trong mấy ngày thì xong việc?
2. Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong bốn ngày thì xong việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong chín ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong một ngày nữa thì xong việc. Vậy người thứ hai làm một mình trong mấy ngày thì xong việc?
3. Hai cần cẩu lớn bốc dỡ một lô hàng ở cảng Sài Gòn. Sau 3 giờ có thêm năm cần cẩu bé (công suất bé hơn) cùng làm việc. Cả 7 cần cẩu làm việc 3 giờ nữa thì xong. Biết rằng cả bảy cần cẩu cùng làm việc từ đầu thì trong 4 giờ xong việc. Vậy một cần cẩu lớn làm một mình trong mấy giờ thì xong việc:
4. Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đã đi được 1 giờ rưỡi, còn cô Ba Ngần đã đi được 2 giờ. Một lần khác hai người cũng đi từ hai địa điểm như thế nhưng họ khởi hành đồng thời; sau 1 giờ 15 phút họ còn cách nhau 10,5km. Biết rằng làng cách thị xã 38km. Vận tốc của cô Ba Ngần là:
 1. 10km/h
 2. 11km/h
 3. 12km/h
 4. 20km/h
Có thắc mắc, hỏi
5. Ga Sài Gòn cách ga Dầu Giây 65km. Xe khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, xe hàng ở Dầu Giây đi ngược chiều nhau và xe khách khởi hành sau xe hàng 36 phút, sau khi xe khách khởi hành 24 phút nó gặp xe hàng. Nếu hai xe khởi hành đồng thời và cùng đi Hà Nội thì sau 13 giờ hai xe gặp nhau. Biết rằng xe khách đi nhanh hơn xe hàng, vận tốc của xe khách là:
 1. 40km/h
 2. 50km/h
 3. 45km/h
 4. 55km/h
Có thắc mắc, hỏi
6. Để sửa một ngôi nhà cần một số thợ làm việc trong một thời gian quy định. Nếu giảm ba người thì thời gian kéo dài sáu ngày. Nếu tăng thêm hai người thì xong sớm hai ngày. Biết rằng khả năng lao động của mọi thợ là như nhau, theo quy định thì cần bao nhiêu thợ và làm trong bao nhiêu ngày:
 1. 8 người và 10 ngày
 2. 7 người và 10 ngày
 3. 8 người và 11 ngày
 4. 7 người và 11 ngày
Có thắc mắc, hỏi
7. Cho hình vuông ABCD cạnh y (cm). Điểm E thuộc cạnh AB. Điểm G thuộc tia AD sao cho $AG=AD+\frac{3}{2}EB$. Dựng hình chữ nhật GAEF. Đặt EB = 2x (cm). Để diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông và ngũ giác ABCFG có chu vi bằng $100+4\sqrt{13}\left( cm \right)$ thì x và y bằng:
 1. x = 4cm, y = 24cm
 2. x = 3cm, y = 24cm
 3. x = 5cm, y = 24cm
 4. x = 4cm, y = 26cm
Có thắc mắc, hỏi
8. Tổng số tuổi của tôi và của em tôi năm nay bằng 26. Khi tổng số tuổi của chúng tôi gấp 5 lần tuổi của tôi hiện nay thì tuổi của tôi khi đó sẽ gấp 3 lần tuổi của em tôi hiện nay. Vậy tuổi của tôi hiện nay là:
9. Có hai bến xe khách P và Q. Một người đi xe đạp từ P đến Q với vận tốc không đổi, nhận thấy cứ 15 phút lại có một xe khách đi cùng chiều vượt qua và cứ 10 phút lại gặp một xe khách đi ngược chiều. Gỉa thiết rằng các xe khách chạy với cùng một vận tốc, không dừng lại trên đường và ở cả hai bến, cứ x phút lại có một xe rời bến. Thời gian x là:
 1. 6 phút
 2. 10 phút
 3. 14 phút
 4. 12 phút
Có thắc mắc, hỏi
10. Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ hai ga cách nhau 750km và đi ngược chiều nhau, sau 10 giờ chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì sau khi xe thứ hai đi được 8 giờ chúng gặp nhau. Vận tốc xe thứ nhất là:
 1. 30km/h
 2. 40km/h
 3. 35km/h
 4. 45km/h
Có thắc mắc, hỏi

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!