Vật Lý - Lớp 6 » Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt » Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
1. Chọn câu trả lời đúng. Một băng kép được cấu tạo bởi một thanh nhôm và một thanh thép. Khi hơ nóng, băng kép bị cong mặt lồi về phía thanh nào? Tại sao?
 1. Cong về phía thanh thép, vì thép nở vì nhiệt nhỏ hơn nhôm.
 2. Cong về phía thanh nhôm, vì nhôm nở vì nhiệt lớn hơn thép.
 3. Cong về phía thanh nhôm, vì nhôm nở vì nhiệt nhỏ hơn thép.
 4. Cong về phía thanh thép, vì thép nở vì nhiệt lớn hơn nhôm.
Có thắc mắc, hỏi
2. Chọn câu trả lời đúng. Để cho việc mở nút chai bằng kim loại khi nút chặt ở miệng chai được dễ dàng hơn, người ta thường:
 1. Đặt chai và nút vào trong nước lạnh.
 2. Chỉ hơ nóng nút chai.
 3. Chỉ làm lạnh cái chai.
 4. Đặt chai và nút vào trong nước nóng.
Có thắc mắc, hỏi
3. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép? Băng kép được ứng dụng
 1. trong việc đóng ngắt mạch điện.
 2. làm các dây kim loại.
 3. làm cốt cho các trụ bê tông.
 4. làm giá đỡ.
Có thắc mắc, hỏi
4. Để ý thấy ở các đường ống dẫn hơi, có những đoạn bị uốn cong. Giải thích tại sao?
 1. Chỉ để tránh sự dãn nở làm thay đổi hình dạng ống.
 2. Vì tất cả các phương án đưa ra.
 3. Chỉ để làm giảm tộc độ lưu thông của hơi.
 4. Chỉ để lọc bớt khí bẩn.
Có thắc mắc, hỏi
5. Chọn câu trả lời đúng. Một băng kép được cấu tạo bởi hai thanh kim loại khác loại. Khi hơ nóng:
 1. Băng kép bị cong mặt lồi về phía thanh có hệ số nở nhiệt nhỏ hơn.
 2. Băng kép có lúc cong mặt lồi về phía thanh này, có lúc cong mặt lồi về phía thanh khia tùy theo nhiệt độ nung.
 3. Băng kép không bị cong.
 4. Băng kép bị cong mặt lồi về phía thanh có hệ số nở nhiệt lớn hơn.
Có thắc mắc, hỏi
6. Do hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất mà phép đo đại lượng vật lí nào trở nên kém chính xác nhất?
 1. Đo khối lượng bằng cân Rôbécvan.
 2. Đo lực bằng lực kế.
 3. Đo chiều dài bằng thước kép (thước cặp).
 4. Đo thể tích bằng bình chia độ.
Có thắc mắc, hỏi
7. Băng kép là dụng cụ hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?
 1. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
 2. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt như nhau.
 3. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
 4. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Có thắc mắc, hỏi
8. Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ dày của cốc thủy tinh và độ bền của cốc?
 1. Cốc thủy tinh mỏng bền hơn cốc thủy tinh dày vì sự dãn nở vì nhiệt ở mặt trong và mặt ngoài của cốc xảy ra gần như cùng một lúc.
 2. Không có mối quan hệ gì giữa độ bền của cốc và độ dày của thủy tinh làm cốc.
 3. Cốc thủy tinh dày bền hơn cốc thủy tinh mỏng vì được làm từ nhiều thủy tinh hơn.
 4. Hai cốc bền như nhau vì cùng có độ giãn nở vì nhiệt như nhau.
Có thắc mắc, hỏi
9. Chọn câu trả lời đúng. Khi tra lưỡi liềm vào cán gỗ người ta thường nung đỏ hoen sắt sau đó tra liềm vào và dùng nước tưới lên chỗ nối. Em hãy cho biết người ta đã lợi dụng tính chất nào của vật rắn:
 1. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
 2. Sự nóng chảy, sự nở vì nhiệt.
 3. Sự sôi, sự nóng chảy, sự nở vì nhiệt.
 4. Sự nóng chảy, sự đông đặc.
Có thắc mắc, hỏi
10. Tại sao ngành xây dựng trong các kết cấu bêtông, người ta thường chỉ dùng sắt thép mà không dùng kim loại khác?
 1. Vì sắt và thép là những vật liệu rẻ tiền.
 2. Vì độ dãn nở vì nhiệt của sắt và thép nhỏ.
 3. Vì độ dãn nở vì nhiệt của sắt và thép xấp xỉ độ dãn nở vì nhiệt của bêtông.
 4. Vì sắt và thép dễ uôn, có thể tạo thẩm mĩ cao
Có thắc mắc, hỏi

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!