Thousands of courses for $10 728x90
Vật Lý - Lớp 6 » Bài 15. Ròng rọc » Bài 15. Ròng rọc
1. Chọn câu trả lời đúng. Khi dùng ròng rọc cố định người ta có thể:
 1. Nâng được vật có trọng lượng gấp đôi lực kéo.
 2. Đổi hướng tác dụng của lực (1).
 3. Cả (1) và (2) đều đúng.
 4. Nâng được vật có trọng lượng bằng lực kéo (2).
Có thắc mắc, hỏi
2. Bố trí thí nghiệm như hình vẽ, quả gia trọng có khối lượng 100g, ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Lực kế có GHĐ bằng bao nhiêu để phép đo được chính xác nhất?

 1. 1,5 N.
 2. 1 N.
 3. 5 N.
 4. 0,5 N.
Có thắc mắc, hỏi
3. Vào sáng thứ hai hàng tuần, khi hát quốc ca, để ý thấy có một bạn học sinh đứng dưới chân cột cờ dùng dây kéo cờ lên cao. Theo em trên đỉnh cột cờ người ta ngắm dụng cụ gì?
 1. Đòn bẩy.
 2. Ròng rọc động.
 3. Mặt phẳng nghiêng.
 4. Ròng rọc cố định.
Có thắc mắc, hỏi
4. Chọn câu trả lời sai. Khi xây dựng Kim Tự Tháp ở Ai Cập, những người thợ vận chuyển các khối đá có khối lượng cỡ 3 - 4 tấn lên cao. Để giảm lực nâng đá, theo em họ có thể sử dụng cách thức nào sau đây:
 1. Dùng ròng rọc cố định.
 2. Dùng đòn bẩy.
 3. Dùng ròng rọc động.
 4. Dùng mặt phẳng nghiêng.
Có thắc mắc, hỏi
5. Chọn câu tră lởi đúng. Để kéo một bao xi măng năng 50kg từ dưới đất lên tầng lầu cao, nếu dùng ròng rọc cố định để kéo thì người công nhân phải dùng một lực kéo bằng bao nhiêu để có lợi nhất:
 1. F < 500N.
 2. F = 500N.
 3. F > 500N.
 4. F = 5000N.
Có thắc mắc, hỏi
6. Chọn câu trả lời đúng. Quan sát cần cẩu, hãy cho biết ở đầu thanh cẩu, người ta đã sử dụng loại ròng rọc nào?
 1. Ròng rọc động.
 2. Không câu nào đúng.
 3. Ròng rọc cố định.
 4. Cả hai loại ròng rọc.
Có thắc mắc, hỏi
7. Chọn câu trả lời đúng. Khi sử dụng palăng, nếu hệ thống được cấu tạo càng nhiều ròng rọc thì cường độ lực kéo .........
 1. Không thay đổi.
 2. Càng tăng.
 3. Càng giảm.
 4. Càng lớn.
Có thắc mắc, hỏi
8. Chọn câu tră lởi đúng. Để nâng một vật nặng có khối lượng m = 20kg, ta nên dùng hệ thống nào trong các hệ thống sau để lực kéo Fkéo < 200N:

 1. Hệ thống (c).
 2. Hệ thống (b).
 3. Hệ thống (b) và (d)
 4. Hệ thống (d).
Có thắc mắc, hỏi
9. Bố trí thí nghiệm như hình vẽ, quả gia trọng có khối lượng 50g, dùng lực kế để đo lực kéo vật. Lực kế có GHĐ bằng bao nhiêu sẽ cho phép đo chính xác nhất?

 1. 1 N.
 2. 5 N.
 3. 2 N.
 4. 0,2 N.
Có thắc mắc, hỏi
10. Chọn câu trả lời đúng. Khi kết hợp 2 loại máy cơ đơn giản như trên hình vẽ. (ròng rọc có hai cánh tay đòn bằng nhau). Hãy cho biết khi người kéo tác dụng 500N có thể nâng được vật có trọng lượng tối đa bao nhiêu:

 1. 750 N.
 2. 500 N.
 3. 250 N.
 4. 1000 N.
Có thắc mắc, hỏi
90% off $199 728x90

Thắc mắc về Edusmile, hỏi ngay!